Førs­te Nm-dag

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

I dag star­ter NM i sprang­rid­ning på Dram­men Ride­sen­ter på Linnes­vol­len. Nor­ges­mes­ter­ska­pet vil vare i seks da­ger og av­slut­tes søn­dag 23. juli. Kon­kur­ran­se­ne ar­ran­ge­res av Dram­men og Omegn Ri­de­klubb. Fi­na­le­ne hol­des lør­dag (ung­hest, child­ren, pon­ni) og søn­dag (junior youg ri­der, se­nior).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.