Hel­gar­de­ring

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar -

Gårs­da­gens Vg-opp­slag: VG tes­tet va­er­var­se­let fem ste­der i fire da­ger: Så ofte tok Yr og Storm feil. Sam­me avis 24 ti­mer i døg­net, hver dag, hele året, i åre­vis: Pre­sen­te­rer vars­le­ne fra både Yr og Storm. Kan­skje noe for fak­tisk.no?

Imens ven­ter vi spent på opp­føl­ge­ren: VG sjek­ket tippe­ku­pon­gen: Så ofte had­de vi rett i de kam­pe­ne vi tip­pet hjem­me, uav­gjort, borte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.