Sneip-brann

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Klok­ken 13.22 meld­te po­li­ti­et at de ryk­ket ut et­ter mel­ding om brann i et hus i Gam­le Konge­vei. Mel­din­gen gikk ut på røyk­ut­vik­ling un­der en trapp. Al­le­re­de i 13.30-tida had­de brann­ve­se­net kon­troll på ste­det. Det var en sneip som en av be­boer­ne had­de kas­tet, som før­te til bran­nen, det mel­der Dram­mens Ti­den­de.

22 99 81 06

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.