Mer feng­sels­vold

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

KRIM: Så langt i år har det va­ert fire rap­por­ter­te til­fel­ler av vold el­ler trus­ler mot an­sat­te ved Dram­men feng­sel, vi­ser tall Dags­avi­sen Frem­ti­den har fått til­sendt fra feng­se­let. Det er i tråd med en ge­ne­rell øk­ning i vol­den mot an­sat­te i nors­ke fengs­ler. I 2016 og 2015 var det sju sli­ke hen­del­ser hvert av åre­ne, mens det i 2014 kun var to til­fel­ler. I 2013 var det seks hen­del­ser og i 2012 var det fire hen­del­ser. I Nor­ge som hel­het var det 1.048 til­fel­ler av vold og trus­ler mot feng­sels­an­sat­te i 2016, iføl­ge NRK

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.