Skog­brann­fare

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Så langt i år re­gist­rert 380 bran­ner i inn- og ut­mark i fyl­ke­ne rundt Oslo­fjor­den. Lør­da­gens skog­brann i Ned­re Ei­ker får brann­ve­se­net til å ad­va­re mot å gjø­re opp bål ute i na­tu­ren.– Det å ten­ne opp ild i sko­gen, det ut­gjør i dis­se ti­der en stor fare, sier re­gion­sjef for brann­ve­se­net i Dram­men, Trond Bek­ken, til NRK Bus­ke­rud.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.