In­vi­te­rer Nord-korea

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

SØR-KOREA: Myn­dig­he­te­ne i Sør-korea in­vi­te­rer sty­res­mak­te­ne i Nord-korea til sam­ta­ler. Må­let er å re­du­se­re spen­nin­gen som er opp­stått et­ter de sis­te ra­kett­opp­sky­tin­ge­ne.

Til­bu­det om sam­ta­ler er den førs­te kon­kre­te hånds­ut­rek­kel­sen si­den Sør-korea valg­te Moon Jae-in til pre­si­dent.

Ut­spil­let kom­mer sam­ti­dig som Røde Kors i Se­oul fore­slår et se­pa­rat møte for å drøf­te gjen­for­ening av fa­mi­li­er som ble split­tet un­der Korea­kri­gen. Sør-ko­reas for­svars­de­par­te­ment fore­slår at de to lan­de­ne mø­tes fre­dag i Pan­mun­jom. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.