Byg­ger Star Wars-ho­tell

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur -

Dis­ney skal byg­ge et ho­tell i Flo­ri­da med Star War­ste­ma. Sel­ska­pet kunn­gjor­de ny­he­ten på sin egen mes­se D23 Ex­po i Ana­heim i Ca­li­for­nia lør­dag. Ho­tel­let skal lig­ge ved si­den av Walt Dis­ney World i Flo­ri­da. Ho­tell­rom­me­ne skal se ut som rom­skip, mens ut­sik­ten fra rom­me­ne skal gi gjes­te­ne inn­trykk av at de er i ver­dens­rom­met. De an­sat­te skal va­ere skue­spil­le­re kledd som fi­gu­re­ne i fil­me­ne. Dis­ney opp­ly­ser også at de vil åpne to par­ker i 2019 med Star Wars-tema. De skal lig­ge ved si­den av Dis­ney­land i Ca­li­for­nia. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.