Jo­die Whitta­ker blir den førs­te kvin­ne­li­ge Dr. Who

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur -

Skue­spil­ler Jo­die Whitta­ker blir den nes­te stjer­nen til å ha ho­ved­rol­len i Tv-se­ri­en «Doc­tor Who». Iføl­ge BBC vil en­gels­ke Whitta­ker ta over et­ter skots­ke Pe­ter Ca­pal­di. Det blir førs­te gang en kvin­ne har ho­ved­rol­len i se­ri­en, som ble kring­kas­tet så tid­lig som i 1963. Se­ri­en hand­ler om en tids­rei­sen­de med navn «The Doc­tor». Dok­to­ren rei­ser i tid og rom med sine føl­ge­sven­ner i en tids­ma­skin som lig­ner en så­kalt po­liti­boks, som tid­li­ge­re fun­ger­te som en te­le­fon­kiosk for po­li­ti­et – men som det er få igjen av i Stor­bri­tan­nia i dag. Ho­ved­rol­len i se­ri­en kan gjen­ska­pe seg selv i en ny kropp, noe som gjør det mu­lig å end­re skue­spil­le­re i det uen­de­li­ge. Den 54 år gam­le se­ri­en står fort­satt stø­dig i Stor­bri­tan­nias kul­tur­liv. Kunn-gjø­rin­gen om at Whitta­ker får den nye ho­ved­rol­len kom søn­dag. Whitta­ker er blant an­net kjent fra Tv-se­ri­en «Broad­church».

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.