ATE­LIE­RE­NE PÅ RÅD­HU­SET

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur -

■ Oslo Råd­hus har tre ate­li­erer øverst i det vest­re tår­net.

■ Ate­lie­re­ne er på hen­holds­vis 183, 97 og 65 m2.

■ Ord­nin­gen er gra­tis for kunst­ner­ne, og be­trak­tes som et sti­pend.

■ Søk­nad til dis­po­ne­ring av ate­lie­re­ne ly­ses ut an­nen­hvert år, nes­te gang i 2019. Ate­lie­re­ne for­de­les mel­lom en etab­lert kunst­ner, en ung kunst­ner og en uten­landsk kunst­ner.

■ En jury be­stem­mer hvem som får til­delt ate­li­er. Jury­en be­står av to re­pre­sen­tan­ter fra kul­tur­eta­ten, og to fra Bil­led­kunst­ner­ne i Oslo og Akers­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.