Dan­mark gjor­de det Nor­ge ikke klar­te

Dagsavisen Fremtiden - - Sport -

San­ne Tro­els­gaard (t.h i bil­det) ble match­vin­ner da Dan­mark slo Bel­gia 1-0 i den and­re kam­pen i Nor­ges grup­pe søn­dag.

Der­med er det Dan­mark og Ne­der­land som top­per grup­pe A et­ter at beg­ge lag vant sin åp­nings­kamp 1-0.

Dan­mark tok le­del­sen ved hjelp av en bel­gisk keeper­tab­be et­ter bare fem mi­nut­ter. Jus­ti­en Od­eurs vip­pet unød­ven­dig et fri­spark fra Per­nil­le Har­der i tverr­lig­ge­ren, og Tro­els­gaard fikk det en­kelt med å nik­ke inn re­tu­ren.

– Det var en stor fø­lel­se å sco­re. Per­nil­le slo et flott fri­spark, og ti se­kun­der se­ne­re lå jeg på gres­set med alle de and­re spil­ler­ne oppå meg, sa Tro­els­gaard.

Et­ter sco­rin­gen over­tok Bel­gia ini­tia­ti­vet i kam­pen, og dans­ke­ne var hel­di­ge som unn­gikk bak­lengs­mål. Et­ter en dår­lig dansk kla­re­ring sto tre bel­gi­ere i kø for å sco­re, men de lyk­tes ikke.

– Vi had­de for stor re­spekt fra start, men vi kom til­ba­ke og for­tjen­te ikke å tape. Jeg er stolt av spil­ler­ne, men mot Nor­ge må vi va­ere på topp fra førs­te mi­nutt, sa Bel­gias lands­lags­sjef Ives Serne­els.

Dan­mark mø­ter Ne­der­land i nes­te gruppe­spill­skamp, mens Nor­ge da spil­ler mot Bel­gia. I sis­te run­de mø­tes Dan­mark og Nor­ge i det som kan bli en av­gjø­ren­de kamp for hvil­ket lag som avan­se­rer fra grup­pen.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.