På norsk som­mer­snø i au­gust

Dagsavisen Fremtiden - - Sport -

Den nors­ke al­pin­lei­ren gjen­tar suk­ses­sen fra i fjor og vel­ger å få norsk snø un­der ski­ene når de sam­les på Fol­ge­fon­na i au­gust. Både ver­dens­cup­la­get og europa­cup­la­get vil va­ere sam­let på Fol­ge­fon­na i au­gust i det som blir star­ten på snø for al­pin­lands­la­get. – Det er vik­tig å ut­nyt­te de gode for­hol­de­ne i Nor­ge på som­mer­en. I fjor ble vi prio­ri­tert høyt med tan­ke på egne tra­se­er. Det­te er sva­ert op­ti­malt for farts­ut­øver­ne og tek­nikk­ut­øver­ne, sier sports­sjef Claus Rys­te (bil­det). I til­legg plan­leg­ger fle­re av lands­la­ge­ne en samling på Ju­vass før se­song­åp­nin­gen i Söl­den i ok­to­ber. – Vi har vir­ke­lig gode muligheter til å tre­ne ef­fek­tivt på våre egne bre­er på Fol­ge­fon­na og Ju­vass, sier Rys­te

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.