Jeg har dår­lig sam­vit­tig­het

Dagsavisen Fremtiden - - Debatt - BIRGIT SOLBERG 92 år, pen­sjo­nist

Jeg har litt dår­lig sam­vit­tig­het, for­di jeg jeg ikke hjalp en jen­te godt nok. Jeg had­de det for tra­velt. På Bryn­s­eng T-bane sta­sjon vil­le jeg, for å spa­re et litt dår­lig ben, ta hei­sen opp fra per­ron­gen. Jeg ble over­ras­ket over at det var noen i den, et ungt par. Hun gråt, og han mas­te, og han ba meg pas­se meg selv. Da hei­sen kom opp, sa jeg i forbi­far­ten til en dame, som sto kan­skje 5 me­ter der­fra, at det i hei­sen var en jen­te som treng­te hjelp, og hun gikk bort for å se. Men jeg tvi­ler på, at hun gjor­de noe.

Selv bur­de jeg na­tur­lig­vis ha sagt til jen­ten: «Hvis han ikke re­spek­te­rer, at du sier NEI, er han kri­mi­nell og kan straf­fes av Po­li­ti­et» Og jeg ang­rer, at jeg ikke var for­be­redt til å si det. La oss eld­re kvin­ner hjel­pe ung­jen­te­ne, som tren­ger det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.