Skitt fisk

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar -

Al­dona Pet­ke­vi­ciene fra Os er på brunsnegle­jakt, mel­der Ber­gens Ti­den­de. Grün­de­ren tror de uøns­ke­de hage­gjes­te­ne kan bru­kes som fiske­fôr.

Vi or­ker knapt tan­ken på hvil­ke sce­ner som kan ut­spil­le seg ved lan­dets mid­dags­bord der­som un­ge­ne får nyss om det­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.