– Vi har nok brutt ar­beids­mil­jø

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

HØYGIR: – Vi har nok brutt ar­beids­miljø­lo­ven, sier Jon Helg­heim (Frp) om ar­bei­det som leg­ges inn i sis­te del av valg­kamp­inn­spur­ten.

og skrem­sels­pro­pa­gan­da­en fra op­po­si­sjo­nen bare er tull. I til­legg til det bru­ker vi Face­bo­ok til å in­for­me­re om hva vi gjør og ikke, vi skri­ver le­ser­inn­legg og er ute på stand på ga­ter og jern­bane­sta­sjo­ner. Vi har nok brutt ar­beids­miljø­lo­ven, sier Frps andre­kan­di­dat i Bus­ke­rud, Jon Helg­heim om valg­kamp­inn­spur­ten.

– I Bus­ke­rud er jeg gans­ke sik­ker på at vi har gjort ti­de­nes valg­kamp. Vi i Bus­ke­rud Ven­st­re har ban­ket på over 4.000 dø­rer, sier Ven­st­res topp­kan­di­dat Re­bek­ka Borsch, som me­ner hun selv har ban­ket på rundt 1.000 dø­rer per­son­lig. – Hvis vi kom­mer over sperre­gren­sen na­sjo­nalt er det en re­ell sjan­se på og ta det sis­te man­da­tet. Jeg er vel­dig spent. Det er klart, det kjen­nes på krop­pen, kon­sta­te­rer Borsch.

MDGS topp­kan­di­dat Stå­le

IKKE AVGJORT: Valg­kamp i Drammen, her fra By­par­ken un­der Elve­fes­ti­va­len 2015. T.h. Hel­le Hertz­berg (AUF) og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.