«Ga­me of Thro­nes» før­te til nett­re­kord

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur -

Sis­te epi­so­de av «Ga­me of Thro­nes» før­te til ny re­kord i bred­bånds­net­tet til Te­le­nor etter at den ble slup­pet natt til mandag.

I et in­ter­vju med fag­bla­det Kam­pan­je opp­ly­ser Te­le­nor at tra­fik­ken i bred­bånds­net­tet nåd­de nye høy­der mandag kveld. Den ame­ri­kans­ke strøm­me­le­ve­ran­dø­ren HBO bru­ker Te­le­nors nett inn i det nors­ke mar­ke­det, og det er se­song­av­slut­nin­gen til se­ri­en «Ga­me of Thro­nes» som til­skri­ves den vold­som­me tra­fik­ken i nett­ver­ket.

– Vi kjen­ner «Ga­me of Thro­nes» som en vel­dig po­pu­la­er se­rie som har blitt en stor snakk­is i Nor­ge. Der­for er det ikke uven­tet at tra­fik­ken steg til nye høy­der un­der se­song­av­slut­nin­gen mandag kveld, sier Bir­git Bjørn­sen, le­der for TV og bred­bånd i Te­le­nor Nor­ge, til Kam­pan­je.

Tra­fik­ken inn til Te­le­nors nett var cir­ka 40 pro­sent høy­ere mandag kveld målt mot sam­me tid på lør­dag og 20 pro­sent mer enn på søn­dag. HBO Nor­dic øns­ker ikke å kom­men­te­re se­er­tall for mandag da sis­te epi­so­de ble lan­sert, men be­kref­ter at det er en enorm in­ter­es­se for «Ga­me of Thro­nes». Med sju epi­so­der i ste­det for de van­li­ge ti, var se­song sju av se­ri­en kor­te­re enn van­lig. Til gjen­gjeld var se­song­av­slut­nin­gen «The Dra­gon and the Wolf» den lengs­te epi­so­den hit­til. Det gjen­står én se­song til før se­ri­en er slutt. (NTB)

The Night King i se­song­fi­na­len av «Ga­me of Thro­nes», som sat­te nok en pub­li­kums­re­kord. FOTO: HBO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.