IDRETTSANALYSE

Dagsavisen Fremtiden - - Sport -

■ En fersk rap­port fra Ung­data, Høy­sko­len i Oslo og Akers­hus 2017, vi­ser:

■ Ung­dom som er ak­ti­ve i or­ga­ni­sert idrett skil­ler seg po­si­tivt ut på en rek­ke om­rå­der. De er mer for­nøyd med for­eld­re­ne sine, de li­ker seg bed­re i lo­kal­mil­jø­et, de tri­ves bed­re på sko­len, de skul­ker mind­re, og det er langt fle­re som sik­ter mot høy­ere ut­dan­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.