Ame­ri­kansk kunst

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

NEDRE EIKER: Ut­stil­ling med Pe­ter Es­da­i­le fra USA. «Oa­sis in Time» – ma­le­ri­er som tar tem­pe­ra­tu­ren på den spe­si­el­le so­sia­le og po­li­tis­ke si­tua­sjo­nen i USA. En me­get sterk og in­ter­es­sant mønst­ring som åp­nes av tid­li­ge­re an­ker i Dags­revy­en Chris­ti­an Borch. For­frisk­nin­ger, kafé. Gul­den Kunst­verk, Stein­berg, kl. 14.00.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.