Blå tro

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar -

De blå­blå bud­sjet­te­rer med øko­no­misk vekst på 2,5 pro­sent. Langt høy­ere enn SSB og Nor­ges Banks an­slag.

De sat­ser åpen­bart på at Krfs kon­tak­ter vil gi mi­rak­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.