– Mål ra­don

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

STRÅLEVERN: I en spørre­un­der­sø­kel­se sva­rer 43 pro­sent at de ikke me­ner det er nød­ven­dig å fore­ta ra­don­må­lin­ger i hu­set sitt. Sta­tens strålevern ber dem gjø­re det. – Det er man­ge som tror at de bor i et ra­don­fritt om­rå­de, men i bunn og grunn er he­le Nor­ge et ra­don­ut­satt om­rå­de, sier se­nior­råd­gi­ver Bård Ol­sen i Sta­tens strålevern til NRK. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.