Le­der i valg

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

LIBERIA: Den tid­li­ge­re fot­ball­stjer­nen Ge­or­ge Weah ser ut til å ha fått flest stem­mer i pre­si­dent­val­get i Liberia, vi­ser fore­lø­pi­ge re­sul­ta­ter. Iføl­ge valg­kom­mi­sjo­nen i lan­det le­der Weah i 14 av lan­dets 15 fyl­ker. Ba­re en brøk­del av stem­me­ne fra tirs­da­gens valg er talt opp, og for­man­nen i valg­kom­mi­sjo­nen ad­va­rer mot å be­gyn­ne fei­rin­gen for tid­lig. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.