KUR­DER­NE I IRAK

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

■ Det bor rundt 5 mil­lio­ner kur­de­re i Nord-irak.

■ Ira­kisk Kur­dis­tan fikk ut­vi­det selv­sty­re fra Bag­dad i 2004.

■ Re­gio­nen sty­res i dag av Kur­dis­tans de­mo­kra­tis­ke par­ti (KDP).

■ KDPS le­der Masoud Barza­ni er pre­si­dent, selv om pe­rio­den hans ut­løp for to år si­den. Nevø­en Nechir­ban Barza­ni er stats­mi­nis­ter. ■ Mens KDP står Tyr­kia na­er, har op­po­si­sjo­nen i Kur­dis­tans pa­trio­tis­ke union (PUK) tet­te bånd til Iran.

■ KDP og PUK har beg­ge mi­lit­ser, kjent som pe­sh­mer­ga.

■ 25. sep­tem­ber ble det holdt folke­av­stem­ning om uav­hen­gig­het, til pro­tes­ter fra op­po­si­sjo­nen, myn­dig­he­te­ne i Bag­dad og nabo­land.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.