TOR­BJØRN R. HAN­SEN

Dagsavisen Fremtiden - - Helg -

Europa­cu­pen for lag er en av de sto­re lag­tur­ne­rin­ge­ne i lø­pet av året, men i mot­set­ning til EM, VM og OL kan man be­nyt­te seg av spil­le­re på tvers av na­sjo­ner. Det­te be­tyr at de størs­te og mest penge­ster­ke klub­be­ne stil­ler vel­dig ster­ke lag. Hos førs­te­ran­ger­te Glo­bus fra Russ­land fin­ner man Vm-ut­ford­rer Sergej Kar­ja­kin helt ne­de på fjerde­bord. Foran han sit­ter Kram­nik, Mame­dy­arov og Grisch­uk.

De to nors­ke la­ge­ne stil­ler uten uten­lands­prof­fer. Det gjør det urea­lis­tisk å kjem­pe helt oppe i top­pen, men la­ge­ne får li­ke­vel brynt seg på tøff mot­stand. Oslo Schak­sel­skap fikk en tøff start da en av spil­ler­ne fikk vi­sum­pro­ble­mer. Det­te in­ne­bar at la­get tap­te ett po­eng på walk­over i de to førs­te run­de­ne, men

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.