«Til hel­ve­te» til topps

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur -

Bio­gra­fi­en «Går det til hel­ve­te, så går det til hel­ve­te» om Leif Ei­nar Lothe, bed­re kjent som Lot­he­pus, har klat­ret til første­plass på best­sel­ger­lis­ten.

Den gikk i sin førs­te uke etter slipp inn på 6. plass på lis­ten for ge­ne­rell lit­te­ra­tur, men har nå dan­ket ut både «Per dør» om og av Per Fu­gel­li og «Na­ken» av Mam­ma til Michelle­blog­ge­ren An­na Ras­mus­sen om topplas­se­rin­gen. Det er for­fat­ter og jour­na­list Finn To­kvam som har skrevet bo­ken, som er ut­gitt på Sam­la­get. Hans sam­ta­ler med Lot­he­pus re­sul­ter­te i «en bok med rø­ver­his­to­ri­er og pri­va­te fo­to­gra­fi­er fra en sann even­ty­rer». (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.