Al­les øyne på Hey­nckes

Dagsavisen Fremtiden - - Sport -

Borus­sia Dort­mund stor­mer vi­de­re i Bun­des­liga, men det er Jupp Hey­nckes (bil­det) sin re­tur til tre­ner­ben­ken i Bay­ern Mün­chen som stje­ler opp­merk­som­he­ten i hel­gen. Da­gens hjemme­kamp mot bunn­la­get Frei­burg vil­le van­lig­vis va­ert å be­trak­te na­er­mest som et ru­tine­opp­drag for Bay­ern-spil­ler­ne, men om­sten­dig­he­te­ne gjør den til noe helt an­net.

Bay­ern er fem po­eng bak ri­va­len Dort­mund etter sju se­rie­run­der. Hey­nckes har va­ert ho­ved­tre­ner i Bay­ern i tre pe­rio­der tid­li­ge­re. Nå skal han snu tren­den i et lag som – etter egen måle­stokk – har åp­net se­son­gen skuf­fen­de.

– Vi øns­ker å ta tre po­eng, og for å gjø­re det må vi leg­ge ned en god inn­sats, sier Bay­ern­spiss Tho­mas Mül­ler. (NTB)

SKISKYTING

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.