Usik­kert om King rek­ker Spurs-kam­pen

Dagsavisen Fremtiden - - Sport -

Bourne­mouth-ma­na­ger Ed­die Howe vil ven­te helt til det sis­te før han av­gjør om Jos­hua King (bil­det) spil­ler da­gens kamp mot Tot­ten­ham Hotspur i Pre­mi­er League. King har va­ert pla­get med en strekk den sis­te tida, og han kun­ne ba­re spil­le den førs­te av Nor­ges to sis­te Em-kva­li­fi­se­rings­kam­per. King sco­ret to mål da San Ma­ri­no ble slått 8–0. Spis­sen gikk ut av trop­pen før 1–0-sei­e­ren over Nord-ir­land.

Fle­re av Bourne­mouths spil­le­re re­tur­ner­te fra lands­lags­opp­drag med ska­der. Verst er sta­tus for Brad Smith. Han blir ute en stund. Ma­na­ger Howe tror ikke King vil va­ere like len­ge ute.

– I lik­het med Ryan Fra­ser så trøb­ler Jos­hua med en hamst­ring. Jeg tror in­gen av dem blir len­ge ute. Vi får av­ven­te opp mot kamp­start for å se hva som skjer, sa Howe un­der gårs­da­gens presse­kon­fe­ran­se.

Bourne­mouth har fått en tøff start på se­son­gen. La­get har kun fire po­eng etter sju spil­te se­rie­run­der. Tot­ten­ham er oppe på 14 po­eng. Man­ches­ter City top­per med sine 19. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.