Re­gi­ni­us­sen leg­ger fø­lel­se­ne til side mot TIL

Dagsavisen Fremtiden - - Sport -

Ro­sen­borg-midt­stop­per To­re Re­gi­ni­us­sen (bil­det) kan va­ere med på å sen­de Tromsø IL et steg na­er­me­re ned­rykk når han mø­ter sin tid­li­ge­re ar­beids­gi­ver i Elite­se­ri­en i dag. 31-årin­gen spil­te i TIL fra 2006 til 2010 før han re­tur­ner­te til klub­ben på lån i 2011. Nå kjem­per han om se­rie­gull med Ro­sen­borg sam­ti­dig som Tromsø kjem­per mot ned­rykk.

– Jeg er mest opp­tatt av at vi skal ta gul­let og da tren­ger vi tre po­eng der oppe. Det er job­ben min nå, sier stop­pe­ren.

Vi­king vir­ker for­tapt helt sist i Elite­se­ri­en, mens Tromsø lig­ger nest sist med 25 po­eng. Det er kun mål­for­skjell som skil­ler Tromsø og Aale­sund på kva­li­fi­se­rings­plass, mens Vå­ler­en­ga og Sogn­dal på sik­ker grunn har 27 po­eng.

Der­som de nevn­te la­ge­ne tar tre po­eng til hel­gen, vil det va­ere vik­tig for Tromsø ikke å gå på po­eng­tap mot Re­gi­ni­us­sen og hans lag­ka­me­ra­ter. Midt­stop­pe­ren er imid­ler­tid mer opp­tatt av eget lags gull­sjan­ser enn å ten­ke på om det vil va­ere med en bi­smak å ta tre po­eng i Tromsø.

– Vi vet at det er bein­tøft å kom­me til Alf­heim, og sa­er­lig når vi kom­mer er det full mo­bi­li­se­ring. De spil­ler all­tid sine bes­te kam­per mot oss og vi må va­ere vel­dig gode, men vi rei­ser opp dit med mål­set­ting om å ta tre po­eng, for­tel­ler han.

Ro­sen­borg top­per Elite­se­ri­en med 51 po­eng. Trøn­der­ne har ni po­eng ned til Sarps­borg. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.