FØDSELSDAGER

Dagsavisen Fremtiden - - Folk -

I dag: Ju­rist og tidl. høy­este­retts­dom­mer Ke­til Lund og mote­de­sig­ner Ralph Lau­ren

fyl­ler beg­ge 78 år, san­ger Cliff Richard 77 år, po­li­ti­ker (H)

Svein Flåt­ten 73 år, golf­pre­si­dent Ma­rit Wiig 68 år, tidl. fri­idretts­ut­øver Ste­ve Cram

57 år, kom­po­nist og mu­sikk­pro­du­sent Tor Erik Her­man­sen og skue­spil­ler

Ken Vedse­gaard beg­ge 45 år, au­st­ralsk Ol-mes­ter på skøy­ter, kort­bane Ste­ven Brad­bury 44 år, olym­pisk mes­ter i lag­hopp Andreas Wid­hölzl 41 år, og mu­sikk­ar­tist

Mor­ten Abel, ar­tist. FOTO: NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.