Trump, hva nå?

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

«Pre­si­dent Do­nald Trump – hva nå?» er tit­te­len på fore­dra­get som his­to­ri­ker Hall­vard No­ta­ker hol­der på Se­nior­uni­ver­si­te­tet i Frog­ner me­nig­hets-hus i Lier kl. 11. Fri­lans­his­to­ri­ke­ren og for­fat­te­ren har dok­tor­grad i po­li­tisk his­to­rie. Hvor rea­lis­tisk er det egent­lig å ten­ke seg at han går av før fire år er omme?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.