Wen­ders på kino

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Dram­men Film­klubb har fo­kus på film­rei­ser i høst, og på Kino City kl. 21 står «Alice in den Städ­ten» av Wim Wen­ders på pla­ka­ten. En ek­sis­ten­si­ell, in­no­va­tiv og vit­tig ro­ad­mo­vie, om re­por­te­ren Phil­lip som får an­sva­ret for en 10-årig jen­te, og venn­ska­pet de får mens de rei­ser gjen­nom euro­pe­is­ke byer på jakt etter hen­nes beste­mor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.