Fab­rikk-kon­sert

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Si­den den kri­ti­ker­ros­te de­bu­ten med «Ju­li­ets Wis­hes» har Ing­rid Ola­va, gjen­nom de ti sis­te åre­ne, le­vert et stort an­tall kon­ser­ter og lå­ter – som har med­ført en meng­de pri­ser og no­mi­na­sjo­ner. I kveld klok­ka 19.30 spil­ler hun og ban­det i Sekke­fab­rik­ken kul­tur­hus i Slemme­stad i Røy­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.