STOR­AK­SJO­NEN

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

■ Natt til 15. no­vem­ber ble 73 af­gha­ne­re på­gre­pet og hen­tet ut av mot­tak over hele lan­det.

■ 11 av dem ble se­ne­re løs­latt for­di Po­li­ti­ets ut­len­dings­en­het men­te det ikke fore­lå unn­dra­gel­ses­fare. Res­ten ble frem­stilt for Oslo ting­rett.

■ I de fles­te av sa­ke­ne ble ut­vis­nin­gen be­grun­net med at af­gha­ner­ne var eld­re enn det de selv had­de opp­gitt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.