Trump skry­ter etter tur

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

ASIA: Etter en to uker lang rund­tur i Asia ven­der Do­nald Trump nesa hjem­over, over­be­vist om at alle som hand­ler med USA, har for­stått at reg­le­ne er end­ret. – Fruk­ten av vårt ar­beid kom­mer til å bli utro­lig, sa Trump un­der en presse­kon­fe­ran­se i Filip­pi­ne­nes ho­ved­stad Ma­ni­la i går før han sat­te kur­sen hjem til USA. Før av­rei­se tok han seg også tid til et par Twit­ter­mel­din­ger, der han kre­ver at USA må få en mer rett­fer­dig be­hand­ling av and­re land. – De mas­si­ve han­dels­un­der­skud­de­ne må ned raskt, skri­ver Trump, og fast­slår at hans to uker lan­ge tur har va­ert «enormt vel­lyk­ket».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.