Be­skyl­des for spio­na­sje

Dagsavisen Fremtiden - - Sport -

Hon­du­ras-tre­ner Jor­ge Luis Pin­to ra­ser mot Aust­ra­lias fot­ball­her­rer for­di han me­ner de har spio­nert på en Hon­du­ras­tre­ning ved hjelp av dro­ne. Hon­du­ras-la­get er i Syd­ney for å for­be­re­de seg til da­gens av­gjø­ren­de kamp i det in­ter­kon­ti­nen­ta­le Vm-om­spil­let. Det ble 0–0 i førs­te kamp, og vin­ne­ren går til VM nes­te år. Aust­ra­lias fot­ball­for­bund av­vis­te umid­del­bart an­kla­gen, men sat­te i gang en etter­forsk­ning som vis­te at dro­nen til­hør­te no­en barn som had­de lekt i en na­er­lig­gen­de park. Pin­to var ikke vil­lig til å god­ta den for­kla­rin­gen.

– Epi­so­den er pin­lig for et så vel­ut­vik­let land. La oss ikke spil­le uskyl­di­ge. Det er spio­na­sje, sa den hon­du­rans­ke lands­lags­sje­fen om hen­del­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.