Hal­vor­sen for­len­get kon­trak­ten

Dagsavisen Fremtiden - - Sport -

Ole Jør­gen Hal­vor­sen har inn­gått en ny av­ta­le som bin­der ham til Sarps­borg ut 2020-se­son­gen. 30-årin­gen kom til­ba­ke til øst­fold­klub­ben foran årets se­song. Han har va­ert en vik­tig spil­ler og bi­dratt til at Sarps­borg jak­ter se­rie­me­dal­je og er klar for cup­fi­na­len.

– Det var dei­lig å få det­te ut av ver­den. For­hand­lin­ge­ne gikk knirke­fritt. Jeg er selv­føl­ge­lig strå­len­de for­nøyd med å va­ere en del av det som skjer i Sarps­borg 08 om da­gen, sier han til klub­bens nett­sted.

Den opp­rin­ne­li­ge kon­trak­ten var­te ut 2018-se­son­gen. Hal­vor­sen for­lot Sarps­borg til for­del for Sogn­dal i 2009. Der­et­ter gikk vei­en vi­de­re til Fred­rik­stad og Odd. I fjor var han også på ut­lån hos Bodø/ Glimt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.