NAVNEDAG

Dagsavisen Fremtiden - - Folk -

Odd­frid, Oddvar og Ei­ra har navnedag i dag. Første­led­det i beg­ge nav­ne­ne kom­mer av det nor­rø­ne «od­dr» som be­tyr «spiss, spyd­spiss». Odd­frid er sam­men­satt av odd- og «-frid», som en­ten be­tyr vak­ker el­ler els­ke. Nav­net ble brukt på Is­land i mid­del­al­de­ren og er tatt i bruk her i lan­det i ny­ere tid. Oddvar er et ny­ere norsk navn. Nav­net er sam­men­satt av odd- og

«-var», som kom­mer av or­det ver­ja, i be­tyd­nin­gen ver­ge el­ler be­skyt­te. Kvinne­nav­net Ei­ra kan ha opp­rin­nel­se i det nor­rø­ne «eir», som be­tyr «be­skyt­tel­se, hjelp».

FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN

Oddvar Sten­strøm, jour­na­list.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.