JUBILANTER

Dagsavisen Fremtiden - - Folk -

85 år

Han­sen, Bjørg He­le­ne

Hau­ges gate 19,

3019 Dram­men

Li­an, Ing­rid Jo­hanne

Kirse­baer­ha­gan 23 A, 3070 San­de i Vest­fold Sy­ver­in­sen, Kir­sten Li­se Verk­sted­vei­en 1 K, 3403 Lier

80 år

Gun­der­sen, Leif Erik

Al­bums gate 8, 3016 Dram­men

Kjenn­set, Kjell­run Mat­hil­de

Furut­opp­vei­en 67,

3440 Røy­ken

Ol­sen, Egil

Bede­hus­gata 22,

3055 Krok­stad­elva

75 år

An­der­sen, Ei­nar

Hen­rik Ib­sens gate 14,

3022 Dram­men

Arnecke, Ann Eliza­beth

Søn­der­hel­le­ne 8, 3404 Lier

Pet­ter­sen, Eva Jo­hanne

Kristian Bren­ners vei 56 A, 3026 Dram­men

Thor­stensen, Ka­ri

Ei­kele­in­sti­en 88, 3472 Bø­da­len

70 år

Bernt­sen, Kir­sti Eli­sa­beth

Kon­ne­rud­gata 110,

3046 Dram­men

Kop­stad, Tryg­ve

Gam­le Riks­vei 77,

3057 Sol­berg­elva

60 år

Rust, Eilef Mose­vei­en 2, 3300 Hokk­sund

Stor­li, Tommy

Sand­klei­va 7, 3060 Svel­vik

50 år

Erik­sen, Hil­de Beathe

Betzy Kjels­bergs vei 218 C, 3028 Dram­men

San­do, Kir­sten

Heste­ho­ven 5 F,

3490 Klok­kar­stua

San­ner­hau­gen, Han­ne

Lang­viks­gate 6,

3050 Mjøn­da­len

Øen, Jo­l­an­ta Bo­gu­mila Kaluz­ka

Strøms­haug­gata 25,

3300 Hokk­sund

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.