Kara­oke­af­ten

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

I kveld blir det kara­oke for alle gull­stru­per og dusj­san­ge­re på Café Uni­que i Dram­men. De til­byr over 27.000 san­ger fra en stor kara­oke-data­base. Fes­ten be­gyn­ner klok­ken 20.00, og inn­gang er gra­tis. Hvor: Café Uni­que, Bra­ger­nes torg 5. De an­be­fa­ler å kom­me tid­lig, etter­som det gjer­ne blir kø på fre­da­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.