Tar imot freds­pri­sen

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

FREDS­PRI­SEN: Sets­uko Thur­low var 13 år gam­mel da ame­ri­ka­ner­ne slapp en atom­bom­be over Hiro­shi­ma. Søn­dag mot­tar hun No­bels freds­pris på veg­ne av ICAN. Den nå 85 år gam­le kvin­nen har si­den 2007 va­ert en vik­tig fi­gur i ICANS kamp mot atom­vå­pen. I til­legg til at hun vil va­ere den som mot­tar freds­pri­sen, vil Thur­low også frem­føre takke­ta­len – sammen med Ican-le­de­ren Bea­t­rice Fi­hn, iføl­ge No­bel­in­sti­tut­tet. Da­gen star­ter med Redd Bar­nas freds­pris­fest, før Thur­low og Fi­hn mot­tas i au­di­ens på Slot­tet. De­ret­ter går vei­en til råd­hu­set for freds­pris­se­re­mo­ni­en. Det star­ter klok­ken 13, og va­rer halv­an­nen ti­me.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.