– For­står Brei­vik

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Le­der for den nors­ke gre­nen av Nor­disk mot­stands­be­ve­gel­se (NMR) Haa­kon For­wald sier til NRK Brenn­punkt ser in­gen grunn til å ta av­stand fra An­ders Behring Brei­viks drap. – Jeg har for­stål­se for at folk tar til vå­pen, sier han. For­wald er opp­vokst i Dram­men og Røy­ken, men har si­den 2013 bodd i svens­ke Lud­vi­ka med fa­mi­li­en.

22 99 81 06

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.