Klart for ho­mo­ek­te­skap

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

AUSTRALIA: Na­sjo­nal­for­sam­lin­gen i Australia åp­ner for like­kjøn­net ek­te­skap, i tråd med re­sul­ta­tet fra en folke­av­stem­ning i no­vem­ber. 61,6 pro­sent stem­te for å åpne for like­kjøn­net ek­te­skap i folke­av­stem­nin­gen 15. no­vem­ber, der over 80 pro­sent av lan­dets stemme­be­ret­ti­ge­de del­tok. Se­na­tet i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen sa ja til like­kjøn­net ek­te­skap to uker se­ne­re, og tors­dag ble en ny lov som åp­net for det­te, ved­tatt i un­der­hu­set. Den nye lo­ven ble ved­tatt med 146 mot fire stem­mer, og da re­sul­ta­tet var klart brøt ju­be­len løs i sa­len. Den nye lo­ven trer i kraft søn­dag. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.