BREXIT

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

■ 23. juni 2016 stem­te 51,9 pro­sent av bri­tis­ke vel­ge­re for å mel­de Stor­bri­tan­nia ut av EU.

■ 19. juni 2017 star­tet for­hand­lin­ge­ne mel­lom EU og Stor­bri­tan­nia.

■ 4. de­sem­ber: EU og Stor­bri­tan­nia opp­ly­ser at de ennå ikke er eni­ge om vil­kå­re­ne for skils­misse­av­ta­len, og at for­hand­lin­ge­ne fort­set­ter.

■ Stats- og re­gje­rings­sje­fe­ne skal etter pla­nen ta stil­ling til bri­te­nes til­bud un­der Eu-topp­mø­tet i Brus­sel 14. og 15. de­sem­ber. Er til­bu­det godt nok, vil de gjø­re et ved­tak om å åpne for­hand­lin­ge­nes fase to, som vil om­fat­te sam­ta­le om en frem­ti­dig han­dels­av­ta­le. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.