Star­gate til Over­oslo

Fes­ti­va­len Over­oslo har fått en ny ho­ved­at­trak­sjon til som­me­ren: En sjel­den opp­tre­den med pro­du­sen­te­ne i Star­gate.

Dagsavisen Fremtiden - - Nye Takter -

Tor Erik Her­man­sen og Mik­kel S. Erik­sen i Star­gate er opp­ført som Dj-duo i om­ta­len fra Over­oslo. De skal også ha med seg gjeste­ar­tis­ter til show­et lør­dag 23. juni, selv­es­te sankt­hans­af­ten, men fore­lø­pig er det ikke av­slørt hvem, el­ler hvor man­ge det­te er.

Star­gate har job­bet med navn som Beyoncé, Ri­hanna, Ka­ty Per­ry, Cold­play og Sam Smith. Da de ga ut sin­ge­len «Wa­ter­fall» i eget navn i som­mer had­de de med seg Sia og Pink som san­ge­re, men det kan va­ere for mye å for­ven­te at noen av alle dis­se skal vise seg på Gref­sen­kol­len i som­mer.

– Vi skal spil­le helt nye ting, de størs­te hi­te­ne, og alt imel­lom, sier Tor Erik Her­man­sen i presse­mel­din­gen. Star­gate er nå Gram­my­no­mi­ner­te til ka­te­go­ri­en årets beste sang for «Is­sues» med Ju­lia Michaels, som de har va­ert med på både å skri­ve og pro­du­se­re. Star­gate had­de også en egen opp­tre­den un­der Olavs­fes­t­da­ge­ne i Trond­heim sist som­mer, da med Neyo som gjeste­san­ger.

Over­oslo har også fått på plass enda en ho­ved­at­trak­sjon for som­me­ren, den bri­tis­ke san­ge­ren Rag’n’bone Man, som kommer ons­dag 20. juni. Hans de­but­al­bum «Hu­man» har va­ert en av det sis­te årets sto­re al­bum­suk­ses­ser.

Fra før er det kjent at Su­per­tramp-ve­te­ra­nen Ro­ger Hodgson spil­ler sine gam­le san­ger med mu­si­ke­re fra OsloFil­har­mo­ni­en tors­dag 21. juni. Fre­dag 22. juni kommer Dum­dum Boys. Den­ne kvel­den er al­le­re­de ut­solgt.

Tor Erik Her­man­sen og Mik­kel S. Erik­sen er Star­gate. FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.