SI­NA­TRA CHRIS­T­MAS WONDERLAND

Dagsavisen Fremtiden - - Drammenquiz -

La deg om­fav­ne av jule­magi og kja­ere san­ger i show­et som hyl­ler vak­re og klas­sis­ke jule­sla­ge­re i Si­na­tras ånd! Du vil høre sla­ge­re som:

Ha­ve Yours­elf A Mer­ry

Litt­le Chris­t­mas

San­ta Claus Is Co­ming To Town

Jing­le Bells, Whi­te Chris­t­mas

New York New York m.m. På sce­nen: Stjerne­san­ger­ne fra Kra­kow- Stan Plew­niak & Azzja – Stryke­or­kes­te­ret NOR 59 – Stor­ban­det The Fe­el­har­mo­ny

Stan Plew­niak and Azzja Hvor: Dram­mens Tea­ter

Når: Tirs­dag 12/12 kl. 19

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.