FJØSNISSER I JULEKNIPE

Dagsavisen Fremtiden - - Drammenquiz -

Hvert år natt til jul­af­ten, set­ter Jor­unn og Jø­ran ut en stor gry­te med ry­ken­de varm jule­grøt på lå­ven. Den er til fjøs­nis­sen. Men de tror egent­lig ikke helt på at han fin­nes. Men det de ikke vet, er at det ikke ba­re er en, men man­ge fjøsnisser på den sto­re lå­ven. Bli med på en fore­stil­ling fylt av fen­gen­de mu­sikk, ar­ti­ge rol­ler og en god dose jule­stem­ning in­ne på lå­ven på idyl­lis­ke Port­ås­en i Mjøn­da­len. Ma­nus: Es­pen Rol­stad Mu­sikk: Jo­nas Mykle­bust Li­ma Regi og Koreo­gra­fi: Tho­mas Bråt­hen.

Når: Søn­dag 10. de­sem­ber kl. 18–19

Hvor: Port­ås­en, Port­ås­vei­en 85, Mjøn­da­len

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.