UNNVEIG AAS

Dagsavisen Fremtiden - - Drammenquiz -

OBS! Konserten er flyt­tet fra 8. de­sem­ber til 9. de­sem­ber. Uni­ke Unnveig Aas har på kort tid blitt kjent som den lil­le lav­ma­el­te kvin­nen med den sto­re sorg­ful­le stem­men. Når Unnveig syn­ger lyt­ter man in­tenst. Hun har rørt pub­li­kum­me­re på klub­ber, sce­ner og fes­ti­va­ler over hele Nor­ge, spilt sup­port for Judy Collins, John Full­bright og Da­ni­el Ro­mano, og i til­legg opp­trådt for et full­satt fes­ti­val­telt i Bre­men. Hvor: Union Sce­ne

Når: Lør­dag kl. 20.00

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.