AKRO­PO­LIS DANCE CREW

Dagsavisen Fremtiden - - Drammenquiz -

Snurr film med Akro­po­lis Dance Crew

9. og 10. de­sem­ber sam­les alle ele­ver fra Akro­po­lis Dance Crew på stu­dio­sce­nen i Dram­mens Tea­ter for å vise fram høs­tens fore­stil­ling «Snurr Film».

Alle Akro­po­lis Dance Crew sine dan­se­re, alt fra 3 årin­ger på sce­nen for førs­te gang til våre pro­fe­sjo­nel­le dan­se­re, vil ta de­re med inn i fil­mens ver­den. Nos­tal­gis­ke følelser vil blomst­re når vi tar et kja­ert gjen­syn med fil­mer vi alle har et for­hold til. Alle våre dan­se­re skal va­ere med på alle tre fore­stil­lin­ger.

Hvor: Dram­mens Tea­ter

Når: Lør­dag 9/12 kl. 17.00 Søn­dag 10/12 kl. 13.00 Søn­dag 10/12 kl. 15.00

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.