SIGNE MA­RIE RUSTAD

Dagsavisen Fremtiden - - Drammenquiz -

Signe Ma­rie Rustad var i år no­mi­nert til Spelle­mann i klas­sen coun­try. En no­mi­na­sjon som var vel­dig stas, en­dog ikke helt pre­sis. Ru­stads atmos­fa­eris­ke folk-ame­ri­ca­na lar seg vans­ke­lig sjan­ger­de­fi­ne­re. Sen­tralt i lyd­bil­det er hen­nes glass­kla­re og kraft­ful­le stem­me og poe­tis­ke teks­ter, i sam­spill med strenge­ma­estro og folke­mu­si­ker An­nar Bys gi­tar­spill. Med seg på tur­né har Rustad et me­get kom­pe­tent band, som i til­legg til An­nar By, be­står av mu­si­ke­re som har spilt med blant and­re Luke El­liot, St. Tho­mas, Fol­que og Erik Lu­kas­hau­gen.

Hvor: Union Sce­ne, Klubb­sce­nen

Når: Ons­dag kl. 19.00

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.