VÅR EGEN JULE­KON­SERT

Dagsavisen Fremtiden - - Drammenquiz -

Øv­re Ei­ker Mu­sikkorps og Cele­bra­tion øns­ker deg vel­kom­men til jule­kon­sert! Vår jule­kon­sert har nå blitt en fast tra­di­sjon i jule­for­be­re­del­se­ne. Vi hå­per du vil va­ere med oss å ska­pe god før­juls­stem­ning! I år som i fjor får vi også be­søk av Øv­re Ei­ker mik­ro- og mi­ni­sing. Vi gle­der oss til å gi de­re gode gam­le jule­klas­si­ke­re og noen kan­skje litt utra­di­sjo­nel­le jule­san­ger og hå­per at det­te kan bi­dra til litt or­dent­lig jule­stem­ning.

Når: Man­dag kl. 18:3020:00

Hvor: Vest­fos­sen kir­ke

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.