DI DERRE

Dagsavisen Fremtiden - - Drammenquiz -

Ly­den av norsk 90-tall­s­pop – DI DERRE – kom til­ba­ke med et smell i 2013. Dob­belt­al­bu­met His­to­ri­en om et band inne­holdt både tid­li­ge­re inn­spil­te, men uut­git­te lå­ter, samt ny­skre­vet ma­te­ria­le. Lå­ten «Syk» ble en umid­del­bar Di Derre­klas­si­ker. Ban­dets opp­rin­ne­li­ge gi­ta­rist Knut Nes­bø gikk bort i 2013. Un­ni Wil­helm­sen har tatt plass som ban­dets nye gi­ta­rist. Med seg har de også fått Lars Jones, som har spilt med Jo Nes­bø i en år­rek­ke. Ban­det be­står i dag av Jo Nes­bø (vo­kal, gi­tar), Mag­nus Lar­sen jr. (bass), Es­pen Sten­ham­mer (trom­mer), Hal­vor Hol­ter (key­board), Un­ni Wi­helm­sen (gi­tar, vo­kal) og Lars Jones (gi­tar).

Hvor: Union Sce­ne

Når: Tors­dag kl. 19

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.