GAL­LE­RI ATHENE

Dagsavisen Fremtiden - - Drammenquiz -

øns­ker vel­kom­men til minne­ut­stil­ling over Jan Aun­vik, som døde i 2001. Ut­stil­lin­gen be­står pri­ma­ert av ma­le­ri og li­to­gra­fi, og er en hyl­lest til en stor kunst­ner og et fan­tas­tisk med­men­nes­ke. Te­ma­tik­ken hans hand­let gjer­ne om det at hver av oss opp­le­ver vir­ke­lig­he­ten for­skjel­lig og den all­tid er på­vir­ket av våre drøm­mer og fore­stil­lin­ger. Fio­li­nist Rag­nar Hey­er­dal åp­ner ut­stil­lin­gen. En­kel ser­ve­ring. Ut­stil­lin­gen står til 23. de­sem­ber.

Hvor: Gal­le­ri Athene, Grøn­land 57

Når: Lør­dag 2/12 kl. 14.00 el­lers: on.-fr. kl. 11–17. Lø.-sø. kl. 11–16.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.